Οι μεταβιβάσεις Κινητής & Ακίνητης Περιουσίας με Χαριστική Αιτία

Τιμή:64.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 15/09/2018, Σελίδες 608

Το ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ πλεονέκτημα του βιβλίου αυτού είναι το Ευρετήριό του, το οποίο αποτελείται από 9.000 γραμμές και περιέχει 4.105 θέματα αναζήτησης. Η ανεύρεση των θεμάτων μπορεί να γίνει αλφαβητικά ή αριθμητικά.

Η αναζήτηση των θεμάτων μπορεί να γίνει με την λέξη, ή τον αριθμό  κλειδί. Υπάρχουν πολλές λέξεις κλειδιά για κάθε θέμα.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:  Θέλω να βρω τα σχετικά με την «αναβολή της φορολογίας της ψιλής κυριότητος, αιτία θανάτου,  σε μετοχές, ομολογίες, τίτλους κινητών αξιών, χρηματικών ποσών και γενικά κινητών πραγμάτων».

Στο αλφαβητικό ευρετήριο έχω την δυνατότητα να το «ψάξω» ως εξής :

Αναβολή φορολογίας της ψιλής κυριότητος -Μεταβίβαση -αιτία θανάτου- της ψιλής κυριότητος σε μετοχές, ομολογίες, τίτλοι κινητών αξιών, χρηματικά ποσά , απαιτήσεις και γενικά κινητά. Σελίδες 187-188

Μεταβίβαση -αιτία θανάτου- της ψιλής κυριότητος σε μετοχές, ομολογίες, τίτλοι κινητών αξιών, χρηματικά ποσά , απαιτήσεις και γενικά κινητά –πότε αναβάλλεται η φορολογία της ψιλής κυριότητος   Σελίδες 187-188

Μετοχές - μεταβίβαση -αιτία θανάτου- της ψιλής κυριότητος σε μετοχές,–πότε αναβάλλεται η φορολογία της ψιλής κυριότητος- αν είναι κατατεθειμένα σε τράπεζα ή σε άλλο τραπεζικό ίδρυμα με την επιφύλαξη του δικαιώματος της επικαρπίας.    Σελίδες 187-188

Ομολογίες  - μεταβίβαση -αιτία θανάτου- της ψιλής κυριότητος  –πότε αναβάλλεται η φορολογία της ψιλής κυριότητος- με την επιφύλαξη του δικαιώματος της επικαρπίας  

Τίτλοι κινητών αξιών - μεταβίβαση -αιτία θανάτου- της ψιλής κυριότητος –πότε αναβάλλεται η φορολογία της ψιλής κυριότητος- με την επιφύλαξη του δικαιώματος της επικαρπίας  Σελίδες 187-188

Χρηματικά ποσά  - μεταβίβαση -αιτία θανάτου- της ψιλής κυριότητος –πότε αναβάλλεται η φορολογία της ψιλής κυριότητος- με την επιφύλαξη του δικαιώματος της επικαρπίας 

Ψιλή κυριότητα αιτία θανάτου ομολογιών, μετοχών, τίτλων κινητών αξιών, χρηματικών ποσών και απαιτήσεων- για την αναβολή της φορολογίας της ΨΙΛΗΣ  ΚΥΡΙΟΤΗΤΟΣ          

Και έτσι θα είσθε πλήρως ενημερωμένοι.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ:

Ø  Ποσοστά φόρου δωρεών-κληρονομιών κατά είδος περιουσιακού στοιχείου και κατά κατηγορία φορολογουμένων. Αυτοτελείς φορολογίες

Ø  Κληρονομία και κληροδοσία. Το καταπίστευμα στην κληρονομιά ως λύση σε ορισμένες περιπτώσεις

Ø  Μετάθεση του χρόνου των φορολογικών υποχρεώσεων

Ø  Συνυποχρέωση με τον πρωτοφειλέτη για την καταβολή των φόρων

Ø  Παραγραφή-περιπτώσεις-δικαιολογητικά

Ø  Πλήρης κυριότητα-επικαρπία-ψιλή κυριότητα

Ø  Μεταβίβαση της ψιλής κυριότητος και της επικαρπίας

Ø  Κληρονομική διαδοχή και διαθήκη

Ø  Προσδιορισμός της φορολογητέας αξίας των τίτλων εισηγμένων μετοχών, ομολογιών κλπ

Ø  Αποποίηση της κληρονομιάς. Τα βάρη και τα χρέη της.

Ø  Προγενέστερες δωρεές και γονικές παροχές

Ø  Η φορολόγηση των χρηματικών ποσών στην κληρονομιά, στην δωρεά και στην γονική παροχή

Ø  Διάκριση δωρεάς, χορηγίας, χρησιδάνειου, κληρονομιάς

Ø  Πρώτη κατοικία αιτία θανάτου ή με γονική παροχή ή με δωρεά

Ø  Δικαιώματα υπέρ Δήμων και τρίτων στις μεταβιβάσεις

Ø  Προξενεία: πιστοποιητικά, διαθήκες, γονικές παροχές, κλπ

Ø  Ομογενείς Ελληνες: ενέργειες κληρονόμων σε περίπτωση θανάτου του κληρονομουμένου.

Ø  Φορολόγηση κινητών και ακινήτων που κληρονομούνται στην αλλοδαπή

Ø  Φορολόγηση λαχείων, τυχερών παιχνιδιών, ιπποδρομιακό στοίχημα

Ø  Χρήσιμες ορολογίες

Ø  κ.ά