Η ΝΕΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), Ε9 ΚΑΙ Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ

Τιμή:69.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 28/09/2018

Αναλυτικά περιλαμβάνει:

Α) Οδηγίες για την εκτύπωση του εκκαθαριστικού ΕΝΦΙΑ.

Β) Επεξηγήσεις και χρηστικά θέματα για τον ΕΝΦΙΑ

Γ) Ποιοι δικαιούνται έκπτωση ή πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ

Δ) ΕΝ.Φ.Ι.Α.: Υπολογισμός του κυρίου φόρου καθώς και του συμπληρωματικού. Προσδιορισμός του ΕΝ.Φ.Ι.Α. και χρόνος υποβολής της δήλωσης. Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων και διαδικασία υποβολής αυτής. Ποιές είναι οι αλλαγές για το 2016. Νέες αντικειμενικές αξίες. Αλλαγές-τροποποιήσεις. Πόσο αυξάνεται ή μειώνεται ο δικός σας φόρος με αναλυτικούς πίνακες και παραδείγματα. Τρόπος φορολογίας Κατοίκων Εξωτερικού. Δόσεις φόρου ΕΝ.Φ.Ι.Α. και πως θα ρυθμίσετε αυτές σε 12 δόσεις. Διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων, μειώσεων και αναστολή πληρωμής σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1081. Χρόνος επιβολής τόκων και προστίμων στον ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Ε) Έντυπο Ε9: Τρόπος συμπλήρωσης της δήλωσης στοιχείων ακινήτων με παραδείγματα. Οδηγίες για να εντοπίσετε τα λάθη. Πώς γίνεται διόρθωση. Διευκρινίσεις για τον τρόπο αναγραφής των ακινήτων. Χρόνος υποβολής μεταβολών. Τί γίνεται στις περιπτώσεις κληρονομικής διαδοχής. Ποιά διαδικασία ακολουθείται, εάν οι διορθώσεις της περιουσιακής εικόνας πρέπει να γίνουν «περισσότερα του ενός έτη». Τί ορίζετε ως ημιτελές και τι ως κενόν. Ο.Π.Σ. Περιουσιολογίου με ερωτήσεις-απαντήσεις.

Ζ) Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών, Σχολαζουσών Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις: Γενικές διατάξεις, Μητρώο Κοινωφελών Περιουσιών, Εκκαθαριστές-Εκτελεστές διαθηκών, Διοικητές Ιδρυμάτων, Εκκαθάριση περιουσιών προς το δημόσιο χωρίς όρο, Περιουσίες για εκπλήρωση κοινωφελών σκοπών που εκτελούνται από πρόσωπα εκτός του δημοσίου, Κοινωφελή ιδρύματα, Σχολάζουσες κληρονομιές, Υποχρεώσεις διαχειριστών και Τραπεζών,  Δικονομικές διατάξεις, Πειθαρχικές και ποινικές διατάξεις, Ειδικές - Μεταβατικές και Τελικές διατάξεις.