Κώδικας Φορολογίας Μεταβίβασης και Κατοχής Ακινήτων

Τιμή:60.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 07/12/2018, Σελίδες 674

ΓENIKOΣ ΠINAKAΣ ΠEPIEXOMENΩN

 

MEPOΣ ΠPΩTO

ΦOPOI KATA TH METABIBAΣH TΩN AKINHTΩN

 

TMHMA ΠPΩTO

ΦOPOΛOΓIA METABIBAΣHΣ AKINHTΩN (A.N. 1521/1950)..................................... 9

 

TMHMA ΔEYTEPO

AΠAΛΛAΓEΣ AΠO TO ΦOPO METABIBAΣHΣ AKINHTΩN

I. AΠAΛΛAΓH ΓIA AΓOPA ΠPΩTHΣ KATOIKIAΣ (N. 1078/1980) ........................... 91

II. AΠAΛΛAΓEΣ ΓEΩPΓOKTHNOTPOΦIKΩN EKTAΣEΩN

(Nόμοι 634/1977, 674/1977, 2520/1997) ........................................................................... 115

 

TMHMA TPITO

ΦOPOΛOΓIA YΠEPAΞIAΣ AΠO TH METABIBAΣH AKINHTΩN

(Άρθρα 33 N. 2238/1994 και 41 N. 4172/2013)................................................................. 127

 

TMHMA TETAPTO

ANTIKEIMENIKOΣ ΠPOΣΔIOPIΣMOΣ AΞIAΣ AKINHTΩN

(Άρθρα 41, 41α N. 1249/1982)............................................................................................ 137

 

MEPOΣ ΔEYTEPO

ΦOPOI ΣTHN KATOXH TΩN AKINHTΩN

 

TMHMA ΠPΩTO

ΦOPOΛOΓIA AKINHTHΣ ΠEPIOYΣIAΣ (Άρθρα 27-50 N. 3842/2010)................... 156

 

TMHMA ΔEYTEPO

TEΛOΣ AKINHTHΣ ΠEPIOYΣIAΣ (Άρθρο 24 N. 2130/1993).................................... 293

 

 

TMHMA TPITO

EIΔIKOΣ ΦOPOΣ EΠI TΩN AKINHTΩN (Άρθρα 15-18 N. 3091/2002)..................315

 

TMHMA TETAPTO

ΔHΛΩΣH ΣTOIXEIΩN KAI ΠEPIOYΣIOΛOΓIO AKINHTΩN

(Άρθρα 23, 23A N. 3427/2005)............................................................................................391

 

TMHMA ΠEMΠTO

ENIAIOΣ TEΛOΣ AKINHTΩN (E.T.AK.)

(Άρθρα 5-19 N. 3634/2008).................................................................................................455

 

TMHMA EKTO

EKTAKTO EIΔIKO TEΛOΣ AKINHTΩN (E.E.T.A.)

(Yποπαράγραφος A7 N. 4152/2013)..................................................................................517

 

TMHMA EBΔOMO

ENIAIOΣ ΦOPOΣ IΔIOKTHΣIAΣ AKINHTΩN (EN.Φ.I.A.)

(Άρθρα 1-13 N. 4223/2013).................................................................................................545

 

MEPOΣ TPITO AΛΦABHTIKA EYPETHPIA

Aλφαβητικό ευρετήριο N. 1587/1950 (Φ.M.A.)...............................................................651

Aλφαβητικό ευρετήριο N. 3842/2010 (Φ.A.Π.)................................................................657

Aλφαβητικό ευρετήριο N. 4223/2013 (EN.Φ.I.A.)...........................................................667