Ραντεβού με την Εφορία Ι και ΙΙ

Τιμή:65.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 31/05/2019, Σελίδες 1200

Κωδικοποιώντας «το πιο πρακτικά δεν γίνεται», δείτε τους 10 + 1 λόγους για να προτιμήσετε και φέτος τα βιβλία

Πάνω από:  
- 1.200 σελίδες,
- 150 παραδείγματα,
- 120 συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις,
- 300 επισημάνσεις σε θέματα «SOS»,
- 200 φετινές αλλαγές με τη λέξη «ΝΕΟ»,
- 80 σελίδες μόνο για το Ε3 και τη λειτουργία των επι μέρους πινάκων του με βοηθητικά παραδείγματα,

- Για το Ε3 παραθέτουμε πίνακες με αντιστοίχιση των λογαριασμών Ε.Λ.Π. με το Ε.Γ.Λ.Σ.,

- Πάνω από 25 πίνακες για τις εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες δαπάνες, την κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης και τον πίνακα Ε του εντύπου Ε3

Το καλύτερο ευρετήριο σε φορολογικό βιβλίο, με πάνω από 2700 λέξεις «κλειδιά»

11 Ολοκληρωμένες και Αναλυτικές Ασκήσεις

- Πάνω στα έντυπα Ε1, Ε2, Ε3, ΚΦΑ και Ν
«Πιο πρακτικά δεν γίνεται»