Οδηγός myDATA

Τιμή:40.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 19/05/2021

Περιεχόμενα του Βιβλίου

Οι υποχρεώσεις των Επιχειρήσεων

Τι Χρειάζεται μια Επιχείρηση για να προσαρμοστεί στην Πλατφόρμα myDATA

Τα 5 «Κανάλια» Διαβίβασης στην Πλατφόρμα MyDATA (Αναλυτική παρουσίαση ανά «Κανάλι»)

Αναλύσεις ανά Είδος και Τύπο Παραστατικού

Οι Στήλες (αναλυτικά) του «Παραστατικού»

Ακύρωση - Διόρθωση Παραστατικών - Διόρθωση «Χαρακτηρισμού»

Χαρτογράφηση (Mapping)

Προθεσμίες Διαβίβασης της «Σύνοψης» και Προθεσμίες Διαβίβασης του «Χαρακτηρισμού»

Χρονοδιάγραμμα Πρώτης Εφαρμογής

«Αναλυτικό Βιβλίο» - Στήλες και Τρόπος Ενημέρωσης

«Συνοπτικό Βιβλίο» και Φορολογικές Δηλώσεις

Οι Φορολογικές Δηλώσεις μετά την Εφαρμογή της Πλατφόρμας «myDATA» και οι απαιτούμενες συμφωνίες

Ο Ρόλος του Λογιστή στη Ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA

Χρήσιμες Ερωτήσεις - Απαντήσεις

Παραδείγματα με διάφορες περιπτώσεις Διαβίβασης

Παραδείγματα με διάφορες περιπτώσεις Επιχειρήσεων